Home

EXPEDITIESCHIP

Willem Barentsz

Zoveel mogelijk wordt de Hollandse bouwmethode van het eind van de 16e eeuw gevolgd. We bouwen volgens de unieke schaalmethode; eerst de huid, dan de spanten. Ons unieke project wordt door vrijwilligers gerealiseerd.


In de Friese zeehaven Harlingen reconstrueren we

het expeditieschip van Willem Barentsz.

Mededeling loterij


De loterij is geannuleerd, omdat we het wettelijk vereiste aantal verkochte loten niet habben gehaald. Heel erg jammer! De meeste financiële afhandelingen zijn verwerkt.

Iedereen die heeft meegedaan danken we heel hartelijk!

Blijf ons meehelpen!

Wij hebben uw steun heel hard nodig!


Er zitten al meer dan 27.000 uren in. Van vrijwilligers. Maar hoe krijgen we de kopie van het expeditieschip van Willem Barentsz af? Er wordt keihard gewerkt aan de verdere afbouw, masten ra's, zeilen en tuigage. De rondhouten zijn nagenoeg klaar. Aan de dekken en kapiteinshut wordt hard gewerkt. Nog 244 vierkante meter zeil en 4,8 kilometer touwwerk.... Halen we Sail Amsterdam in augustus dit jaar?

We werken er hard aan!

Steun ons, dan krijgen we de wind in de zeilen...

Met man en macht wordt noeste arbeid verricht.

Afgelopen jaar zijn er grote stappen gemaakt. De rondhouten zijn bijna klaar.

De laatste banen voor de zeilen worden, uiteraard met de hand, genaaid.

Het staand en het lopend want is nog een omvangrijke klus, waar zo'n 4,8 kilometer touwwerk mee is gemoeid. Misschien halen we zomer 2020 ?

Een hoogtepunt (letterlijk en figuurlijk) was het plaatsen van de ondermasten op het schip. Een spannende klus die is geklaard. De fokkemast (voorste mast) moet 3 graden voorover hellen. Naadloos ging de mast door de dekken en kwam perfect te rusten in de sparing op de kielbalk.

Klik op de groene knop voor een impressie van het plaatsen van de ondermasten.

KLIK OP HET FACEBOOK LOGO VOOR HET

LAATSTE NIEUWS

Het schip en het bezoekerscentrum zijn nu gesloten.

We gaan op 1 april 2020 weer open. We ontvangen u dan graag!

Na 1 april 2020 zijn de openingstijden van ons bezoekerscentrum:

Maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur - 17.00 uur.

Zaterdag, zondag en op feestdagen van 13.00 uur - 16.00 uur

Volgens de bouwmethode van toen

Met moderne gereedschappen, maar ook met handzaag en beitel

wordt de bouwmethode van het eind van e 16e eeuw gevolgd.

De romp is voor 95% gereed.

De feestelijke doop en tewaterlating zijn op 27 oktober 2018 voltrokken. Er is  nog een dik jaar nodig voor de afbouw. Volg de voortgang via facebook. Wanneer kunnen we de zeilen hijsen?

Halen we Sail Amsterdam 2020?

We hebben een leuk bezoekerscentrum, waar u wordt rondgeleid. Ook mag u aan boord klimmen van ons unieke schip (tot 1 november

2019, dan houden we winterstop tot 1 april 2020).

Kom kijken in Harlingen!

Bouw met ons mee

Handige handen,

technisch inzicht, meewerken aan een uniek project?

Kijk hoe u kunt meebouwen.

Loop eens een dag mee en u wordt vast net zo

enthousiast als wij,

Wordt rondleid(st)er

Vertellen aan bezoekers over de reis van Barentsz en over de bouw van ons schip.

Bedenk of dit bij u past.

Een ochtend of middag in de week is voor ons reuze!

Kom kijken en geef u op!

De reis met de overwintering op Nova Zembla is een van de hoogtepunten uit onze vaderlandse geschiedenis (1596-1597).

Wat maakten de opvarenden mee? We weten het! Gerrit de Veer hield een dagboek bij.

Wat je je moet realiseren

Toen Willem Barentsz aan zijn tocht begon waren er nog geen betrouwbare zeekaarten van het gebied. Hij voer daar als eerste.

Wat zouden ze tegenkomen?

Konden ze via de Noordpool een zeeweg naar China ontdekken?

Stichting Expeditieschip Willem Barentsz

Barentszwerf en Bezoekerscentrum

Willemskade

8862 RZ HARLINGENOpeningstijden tijdens

het bouwseizoen

Werkdagen:  11 - 17 uur

Weekeind:    13 - 16 uur


Secretariaat van de Stichting

per adres:  De Leeuwerik 4

8862 LA  HARLINGEN


tel. 0517-416051 - b.g.g. 0517-642424

e-mail: info@dewillembarentsz.nl

ANBI erkende stichting

Culturele ANBI, nr.: 8221.57.846


Bankrek.: NL70ABNA0589169831

K.v.K.. nr.: 01178808

© Stichting Expeditieschip Willem Barentsz