Bezoek

Via een emailbericht kunt u zich, 24 uur van tevoren, aanmelden voor een bezoek.

In ons bezoekerscentrum kunnen we alleen een gezin

of maximaal 3 personen tegelijkertijd ontvangen.

Groepsbezoek is helaas nog niet mogelijk.


Onze schip de "Witte Swaen" blijft voorlopig voor publiek gesloten.

Wel kunnen we op de kade voor het schip enthousiast vertellen over de bijzondere bouwmethode of over de roemruchte tocht van Barentsz en zijn mannen.


We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.Ons bezoekerscentrum

Gedreven door enthousiaste rondleid(st)ers.

We zijn voorzichtig open.

Alleen bezoek volgens afspraak. U kunt van het e-mailformulier gebruik maken.

Groepen kunnen we nog niet ontvangen.Opening en toegangsprijzen


De Willem Barentszwerf en ook het bezoekerscentrum zijn voor individuele bezoekers gratis te bezichtigen.


Tijdens het bouwseizoen kunnen individuele bezoekers alleen langskomen met een afspraak.


e-mailadres: info@dewillembarentsz.nl

of gebuik ons contactformulier


Voor individuele rondleidingen kunt u contact opnemen via het formulier of eventueel met met mevrouw Nieske Huizenga,

mobielnummer: 06-22746625


We verheugen ons op uw bezoek!


In ons bezoekerscentrum kunt u dan terecht. Met passie vertellen we het verhaal van de reis en over de bouw van het schip.

We hebben hier een kleine expositie.

Ons bezoekerscentrum - leestafel

Ons bezoekerscentrum "vertelt" het verhaal van de reis

van Willem Barentsz en zijn mannen.

Over de maandenlange overwintering in het zelfgebouwde "Behouden Huys" en

over de eindeloze barre terugtocht naar de bewoonde wereld.

 
 
 
 
 

Hebt u aangegeven wat u wilt?:

a.      een toelichting op de kade bij het schip

      over de bouw en reis, 

b.   een rondleiding in het bezoekerscentrum,

c.   beiden; de toelichting op de kade en de

      rondleiding in het bezoekerscentrum. 


Voor een inividuele rondleiding (gezin of 3 personen) kunt u zich per e-mail aanmelden.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


Wat heeft uw voorkeur?

a.      een toelichting bij het schip wil over de bouw en reis, 

b.  een rondleiding in het bezoekerscentrum,

c.  of dat u beiden wilt.


Eventueel kunt u bellen met  mevrouw

Nieske Huizenga,

mobielnummer:

06-22746625


Adres schip en

bezoekerscentrum:

Willemskade - Harlingen 


Stichting Expeditieschip Willem Barentsz

Barentszwerf en Bezoekerscentrum

Willemskade

8862 RZ HARLINGENOpeningstijden tijdens

het bouwseizoen

Werkdagen:  11 - 17 uur

Weekeind:    13 - 16 uur


Secretariaat van de Stichting

per adres:  De Leeuwerik 4

8862 LA  HARLINGEN


tel. 0517-416051 - b.g.g. 0517-642424

e-mail: info@dewillembarentsz.nl

ANBI erkende stichting

Culturele ANBI, nr.: 8221.57.846


Bankrek.: NL70ABNA0589169831

K.v.K.. nr.: 01178808

© Stichting Expeditieschip Willem Barentsz