Initiatief

Koos Westra en Gerald de Weerdt

Initiatiefnemers die niet over één nacht ijs gaan

De herbouw van het expeditieschip van Willem Barentsz is een initiatief van:


    Gerald de Weerdt,

voorheen conservator van Museum ´t Behouden Huys (Terschelling) en Museum voor Scheepsarcheologie (Flevoland). Hij was betrokken bij de bouw van de Batavia, (Lelystad), de Kamper kogge (Kampen) en de Onrust (New York).


    Koos Westra,

werktuigbouwkundig ingenieur, werkzaam geweest in technisch-commercieel en kwaliteitsmanagement. Research en ontwikkeling, industriële coördinatie en ondersteuning van buitenfabrieken (Azië).


Ons bestuur


    Voorzitter: Paul Meijeraan

    0517 - 642424 / 06 - 53191111

   

    Secretaris:  Tiedo de Boer   

    0517 - 416051


    Penningmeester:  Hildo Mellema

    06 - 21179986


    Bouwmeester: Gerald de Weerdt

    06 - 51816365


Onze adviseurs

    Ab Hoving, hoofd van de scheepsmodellencollectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.


    Drs. B.A. van Tilburg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed - afdeling Scheepsarcheologie.


    Chris Elsinga van Terp 10 Communicatie, bestuurslid van Oud Harlingen en betrokken bij het Harlinger Hannemahuis.


Initiatiefnemers Koos Westra en Gerald de Weerdt met het halfmodel bij de kielbalk
Hier ligt hij dan, de uit de boom gezaagde kielbalk.
Het is gelukt, de kielbalk staat op de stapels - 22-10-2010

Comité van Aanbeveling


    Dhr. P.H.M. Scheffer,

voorheen burgemeester van Harlingen

    Dhr. J.A. Jorritsma,

voorheen commissaris van de Koningin van de provincie Fryslân

    Drs. B.A. van Tilburg,

hoofd afdeling Scheepsarcheologie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

    Dhr. J.M. Visser,

voorheen burgemeester van Terschelling

    Prof. dr. J.R. Bruijn,

emeritus hoogleraar, Nederlandse Maritieme Geschiedenis, Universiteit Leiden

    Dhr. G.A. van Leunen,

directeur, Maritiem Instituut Willem Barentsz, Terschelling

    Prof. dr. L. Hacquebord,

arctisch archeoloog, directeur van het Arctisch Centrum, Universiteit van Groningen